RSS

بایگانی ماهانه: مه 2012

خامنه ای رهبری که مرتب اشتباه می کند بنا به گفته خمینی برای اداره یک نانوایی هم مناسب نیست!

روزی خمینی گفته بود که بسیاری از این اطرافیانش حتی بدرد اداره یک نانوایی هم نمی خورند. حالا بعد از سالها که اگر به قضاوت بنشینیم در این یک مورد هم که شده حق را به او می دهیم. قبل از اجرایی شدن طرح شکست خورده یارانه ها بسیاری از اقتصاد دانان و اساتید دانشگاه در نامه سر گشاده و سربسته هشدار داده بودند که این طرح به شیوه ای که احمدی نژاد می خواست اجرایی کند،عملی نیست و باعث تورم شدید و وضعیت بد اقتصادی خواهد شد. اساتید و اقتصاد دانان چه آنها که طرفدار سرمایه داری بودند و چه آنهایی که با شیوه سرمایه داری و توصیه های بانک جهانی پول مخالفت می کردند انتقادات اساسی به طرح غیر کارشناسی شده احمدی نژاد و رهبر وارد می کردند. طرح یارانه ها در واقع طرح مقام رهبری بود که قرار شد احمدی نژاد مجری آن باشد و شد. حالا که این طرح ناکارآمد از کار در آمد و پول ریخته شده در کف دست مردم از پهن گوسفند هم بی ارزشتر شده است، جناب رهبری پای مبارک را کنار کشیده و در کنار مجلس به احمدی نژاد پشت کرده است.
نتیجه این کش مکش هر چه باشد واقعیت این است که زندگی روزمره مردمی که از تورم آسیب دیده اند با مشکلات روزافزون روبرو شده است و یارانه نقدی هم قادر به پر کردن چاله چوله های ناشی از این تورم لجام گسیخته نیست. فرقی نمی کند که رهبر فرزانه امروز پای مبارک را کنار بکشد یا نکشد، نانهای این نانوایی سوخته است و مدیریت ناکارآمد نانوایی امام خمینی را با خطر ورشکستگی مواجه کرده است. سارکوزی روئیس جمهور فرانسه امروز پس از نتیجه آرا که شکست وی را نشان می داد با صدای بلند شکست را پذیرفت و مثل یک رهبر چه در پیروزی و چه در شکست همراه حامیانش بود. کاری که خامنه ای نه شجاعت و نه استعدادش را دارد. وی تنها قادر است آنجه پیروزی است به خود وصل کند و آن چه شکست است، مربوط به یک قربانی مثل احمدی نژاد باشد.

Advertisements
 
بیان دیدگاه

نوشته شده توسط در 6 مه 2012 در دسته‌بندی نشده