RSS

بایگانی ماهانه: سپتامبر 2011

باید کاری کرد،رای ما را خوردند ، شهدای ما را بردند و حالا سر گنج نشسته اند و دار و ندار ما را می برند

هر فسادی که در بانکهای ایران رخ داده است، از یک ریال تا 3000000000000میلیارد ریال یک مسئول بیشتر ندارد. خامنه ای به عنوان حامی این دولت که تمام قد در مقابل معترضان از آن دفاع کرد مسئول اول این فساد عظیم مالی ست.. بازاری اگر مالیات نمی دهد،حق دارد، کارخانه دار اگر سودش را رو نمی کند حق دارد. آقا به کی مالیات بدهیم ؟ به دزدان سر گردنه؟ در مقابل چنین دولتمردانی ،صد رحمت به دزدان سر گردنه. نفت که سر سفره نیامد هیچ! سفره مان را هم دزدیدند و بردند. در مقابل این ارازل و اوباش که در بر مسند حکومت نشسته اند ،تا حودمال را ندزدیده اند باید کاری کرد. رای ما را خوردند ، شهدای ما را بردند و حالا سر گنج نشسته اند و دار و ندار ما را می برند.  این یکی پاچه آن یکی را می گیرد، ساده نباش که فکر کنی از عدلش است، از نگرفتن سهمش است.

Advertisements
 
بیان دیدگاه

نوشته شده توسط در 28 سپتامبر 2011 در دسته‌بندی نشده