RSS

بایگانی ماهانه: اوت 2011

صنعت نفت در حال انقراض است

آقای رستم قاسمی وزیر نفت فرموده اند که :»حتی اگر امروز کشور فرش زیر پای خود را هم بفروشد تا بتواند این میادین را به تولید واقعی برساند، ارزش دارد
آقای رسم خان قاسمی، راستش من دیگر نمی دانم چه چیزی ارزش چه چیزی را دارد و برای که ارزش دارد. وقتی سخن از فرش زیر پایتان می گویید و پشت بندش می آید که خرج باز سازی و بهسازی میادین سالیانه 50 میلیارد دلار است، من به عنوان یک کارگر مزدبگیر که اگر 2 ماه حقوق نگیرم باید سر بگذارم و بمیرم، تنم می لرزد. چون می دانم چشمتان به همان گلیم کهنه زیر پای من است.
همین امروز رئیس دولت شما به مناسبت روز قدس 2 ساعت حرف زد و یک کلمه نگفت وضع آنچنان است که باید فرش زیر پایمان را بفروشیم، بر عکس آمریکا و اروپا و اسرائیل قرار است یکی پس از دیگری سرنگون شوندو به قول سردار نقدی بازیهای المپیگ را قرار است در فلسطین برگزار کنیم. آقا جان اگر قرار است اینها سرنگون شوندو این آقایان مدیریت جهان را بر عهده بگیرند دیگر چرا باید فرش زیر پایمان را بفروشیم؟ یا اینکه این آقارئیس شما درست می گوید یا اینکه سیاست خارجی ما روی حرف مفت بنا شده است. از نتایج درخشان چنین سیاستهایی ست که اقتصاد ما دچار تحریم های جهانی شده است. از خیر سر چنین سیاستهایی است که برای غنی کردن اورانیوم در داخل حاضریم چنان هزینه ای بپردازیم که امروز نه نیروگاه داریم و به همین زودیها نفت هم نخواهیم داشت.
آقای رستم قاسمی ما را که از نداشتن نفت باکی نیست. مگر تا امروز چه گلی از نفت به سرمان زده ایم که با نداشتنش نخواهیم زد؟ یک نگاهی به همین همسایه ما ترکیه بیاندازید. هر چه دولت ما هزینه داد(البته از جیب ما مزدبگیران) بهره اش را ترکیه برد. هم از نظر سیاست خارجی و هم از نظر پیشرفت اقتصادی بالاتر و برتر از مدعیان مدیریت جهان است.آقا گناه ما چیست که شما قمار کلان می کنید و می بازید و ما باید پرداخت کنیم. این همه هزینه هایی که این طرف و آن طرف از سوریه تا لبنان و ونزوئلا کرده اید، سودش کجاست؟ وقتی شما به عنوان وزیر این کشور می گویید که باید فرش زیر پایمان را بفروشیم، آقا من به عنوان مزدبگیر این دولت می دانم که منظورتان همان گلیم کهنه ماست. آقا رستم شما از قول من به آن آقایی که امروز جهان را نصیحت می کرد و تا دیروز از سردستگان انحراف بود بپرسید،بهتر نیست بجای این حرفها تلاش کنیدروزی 2 کلمه انگلیسی یاد بگیرید تا برای مدیریت جهان آماده باشید.

Advertisements
 
بیان دیدگاه

نوشته شده توسط در 26 اوت 2011 در دسته‌بندی نشده

 

صادق کار از کارگران می گوید

 
بیان دیدگاه

نوشته شده توسط در 21 اوت 2011 در دسته‌بندی نشده

 

کار،مسکن،آزادی

کار: ما خواهان ایجاد کار در سطح کشور هستیم تا ارتش عظیم بی کاران در ایران قادر باشند یک زندگی معمولی را برای خود و خانواده شان فراهم کنند.

مسکن: کشور ثروتمند ایران که در کشورهای آمریکای جنوبی و لبنان برنامه وسیع ساخت مسکن ارزان قیمت داشته و دارد، باید بتواند در سطح کشور برای کارگران ایرانی  برنامه ای واقعی برای ساخت مسکن ارائه دهد. با وجود دستمزدهای پائین کارگران و کارمندان قادر نخواهند بود تا اجاره بهای مسکن را پرداخت کنند و گرسنه نمانند. داشتن مسکن از حقوق اولیه بشر است

آزادی: آزادی تنها یک کلمه نیست بلکه این معنا را می دهد که ما باید بتوانیم آزادانه در انتخابات شرکت کنیم، سندیکا و روزنامه و تلوزیون و رادیو داشته باشیم و در احزابی که عقاید ما را نمایندگی می کنند عضو شویم. تکرار این جمله که در ایران بیش از همه دنیا آزادی هست از زبان دولتمردان  در صورت عدم شرایط فوق تنها حالت لودگی دارد.

 
بیان دیدگاه

نوشته شده توسط در 21 اوت 2011 در دسته‌بندی نشده

 

سلام دنیا!

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

  1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
  2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
  3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can always preview any post or edit it before you share it to the world.
 
۱ دیدگاه

نوشته شده توسط در 21 اوت 2011 در دسته‌بندی نشده